ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Code           : AC 001
ระยะเวลา     : 2 Hours
ราคา           : 900 Baht

การเรียนรู้การเพาะปลูกข้าว                                                                                                       

ร่วมเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกข้าวกับชาวบ้านท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย การเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ การเตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถนา ในอดีตยังใช้ควายในการไถนา การดำนาโดยใช้ต้นกล้าที่หว่านเมล็ดข้าวไว้รอ 30 ถึง 50 วัน การเก็บเกี่ยวรวงข้าวที่ตั้งท้องแก่เหลืองอร่าม โดยชาวบ้านจะช่วยกันลงแขกเก็บเกี่ยว ตลอดจนการสีข้าวจนได้เมล็ดข้าว ขั้นตอนแต่ละขั้นเกิดตามช่วงฤดูกาลที่แตกต่าง วิธีการปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันในรายละเอียด หากท่านได้ร่วมกิจกรรมใดๆตามฤดูกาลที่ท่านเยือน ท่านจะเข้าใจขั้นตอนการเพาะปลูกข้าวที่เป็นอาชีพหลักของชาวนามากขึ้นอย่างแน่นอน

 

 ถัดไป >>>

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3, บ้านเดิ่น, ตำบลด่านซ้าย, อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร    (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2, ซอย บางนา-ตราด 40, แขวง/เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.