ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ac014

Code        : AC 014
ระยะเวลา   : 2 ชม.
ราคา         : 900 บาท

การเผาถ่านไม้ไผ่ให้ได้ถ่านคาร์บอน

ป่าไม้ไผ่เป็นป่าที่สำคัญ ที่นอกจากจะมีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว กิ่งไผ่ใหญ่ สามารถตัดมาใช้ทำถ่านคาร์บอน โดยการนำไปเผาที่เตาขนาด 200 ลิตร ที่ใช้วิธีการใช้ไอไฟไล่ความชื้นออก ใช้เวลาเผาประมาณ 8 ชั่วโมง ด้วยวิธีการเผาลักษณะนี้ สามารถทำให้อุณภูมิของเตาสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้ถ่านที่มีคุณสมบัติมีประจุไฟฟ้าลบ สามารถนำถ่านที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่น เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มที่ปราศจากควัน ใช้ดูดกลิ่น ใช้ใส่ในหมอนให้นอนหลับ และยังมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษที่แพทย์แผนโบราณใช้ และผลพลอยได้จากการเผาถ่านนี้ จะได้น้ำส้มควันไม้ ซึ่งนำไปใช้ผสมน้ำเจือจางเพื่อไล่แมลงที่แปลงผักปลอดสารพิษภูนาคำ และนำไปใช้ผสมให้เป็นฮอร์โมนแก่ต้นไม้ได้อีกด้วย

 

 

<<< ย้อนกลับ | ถัดไป >>>

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3, บ้านเดิ่น, ตำบลด่านซ้าย, อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร    (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2, ซอย บางนา-ตราด 40, แขวง/เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.