ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Code          : AC 010
ระยะเวลา    : 2 ชม.
ราคา          : 900 บาท

เรียนปลูกผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ เป็นสิ่งที่ทุกๆคนอยากลิ้มลองรสชาติที่ได้มาจากธรรามชาติอย่างแท้จริง ภูนาคำ รีสอร์ท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน อันเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญของการทำเกษตรกรรม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เน้นการเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มจากหลักการเตรียมดิน “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีแล้ว การปลูกอะไรลงในดินก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี การคัดกรองเมล็ดพันธุ์ผักพื้นถิ่นอย่างดี การบำรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพที่เราผลิตเองจากแผนกสวน เพราะเราใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนของการเพาะปลูก ผักปลอดสารพิษจากภูนาคำ รีสอร์ท จึงสด สะอาดและปลอดสารพิษอย่างแท้จริง

 

<<< ย้อนกลับ | ถัดไป >>>

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3, บ้านเดิ่น, ตำบลด่านซ้าย, อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร    (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2, ซอย บางนา-ตราด 40, แขวง/เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.