ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Code         : AC 009
ระยะเวลา    : 2 ชม.
ราคา          : 900 บาท

เรียนปั้นลูกระเบิดจุลินทรีย์

ในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีในไร่นาทำให้สารเคมีต่างๆตกค้างยังที่นาและแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางน้ำโดยตรง ภูนาคำ รีสอร์ท จึงเล็งเห็นว่าหากปัญหาเหล่านี้ หากยังไม่ได้รับการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบในระยะยาว จึงได้เปิดการเรียนรู้เรื่อง “การปั้นลูกระเบิดจุลินทรีย์” ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ยั่งยืนสืบไป ลูกระเบิดจุลินทรีย์ หมายถึง สารประกอบจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายและเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อน้ำ เป็นการบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพดีขึ้น

 

<<< ย้อนกลับ | ถัดไป >>>

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3, บ้านเดิ่น, ตำบลด่านซ้าย, อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร    (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2, ซอย บางนา-ตราด 40, แขวง/เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.