ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Code       : AC 008
ระยะเวลา   : 2 ชม.
ราคา         : 1,500 บาท

เรียนทำต้นผึ้ง                                                                                                                                                                    

ต้นผึ้งเป็นสื่อสัณลักษณืของการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่เป็นปูชนีย์สถานที่สำคัญของจังหวัดเลย นั่นคือ องค์พระธาตุศรีสองรัก ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวไทเลยตลอดจนชาวลาว เพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงมากว่า 400 ปี ภูนาคำ รีสอร์ท เชิญท่านเรียนทำต้นผึ้ง โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การทำโครงไม้ไผ่ ประกบด้วยกาบกล้วย มัดด้วยเชือกตอก แล้วจึงทำดอกผึ้ง ซึ่งทำจากเทียน ที่นำมาต้มจนเหลว และใช้ส่วนปลายก้นของผลมะละกอดิบเป็นแม่พิมพ์ โดยจุ่มลงไปในน้ำเทียน แล้วรีบนำขึ้นมาจับรูปเป็นกลีบดอกไม้ แล้วใช้ไม้ตอกเป็นตัวเสียบยึดดอกผึ้งเข้ากับโครงต้นผึ้ง โดยต้องประดับให้ทั่วทั้งต้น เพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นผึ้งที่สวยงาม พร้อมนำไปใช้บูชาองค์พระธาตุต่อไป

 

<<< ย้อนกลับ | ถัดไป >>>

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3, บ้านเดิ่น, ตำบลด่านซ้าย, อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร    (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2, ซอย บางนา-ตราด 40, แขวง/เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.